ศูนย์บริการมาตรฐาน

คลิกภาคเพื่อค้นหาศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้บ้านคุณ

              

ภาคเหนือ

          

 • เชียงใหม่
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
ศูนย์บริการบราเดอร์ สำนักงานสาขา
ภาคเหนือ
0-532-049390-5320-4938412/10-11 โครงการเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
แผนที่
บจก. เด่นชัยเทรดดิ้ง0-5323-4999 /
0-5321-4323
0-5321-221611/2 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 
แผนที่
บจก.เดอะแวลลูซิสเตมส์ สาขาเชียงใหม่0-5340-9482-50-5340-45642/1 หมู่3 ถ.เชียงใหม่ ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่50200แผนที่
บจม.เอส วี โอเอ สาขาเชียงใหม่ 0-5327-2581-30-5327-2583เลขที่ 61,63 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200แผนที่

          

 • เชียงราย
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก. เชียงราย
เทคโนคอม
0-5374-5121-20-5374-500325 ถ.เรืองนคร ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000แผนที่
บจม.เอส วี โอเอ สาขาเชียงราย0-5360-0401 /
0-5360-0484
0-5360-0335เลขที่ 814/5  ถ.หนองบัว ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
-

            

 • เพชรบูรณ์
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ0-5670-4444 /
0-5670-4422
0-5670-2795เลขที่ 62 ถ.เทศบาล 2 ต.หล่มสัก อ. หล่มสัก แผนที่
บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ0-5672-5700-3 0-5672-5703เลขที่ 96/3 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ แผนที

            

 • แพร่
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.เบส พีซี 0-5452-22050-5462-7565เลขที่ 2/205/206 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ใบเวียง อ.เมือง แพร่ 54000 
แผนที่

         

 • กำแพงเพชร
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.สยามคอมพิวเตอร์ แอนด์ อินเตอร์เน็ต 0-5571-77710-5572-0509เลขที่ 388-392 ถ.เจริญสุข ต.เมือง อ.เมือง กำแพงเพชร แผนที่

          

 • ตาก
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก.กิกกะเฮิร์ทซ คอมสแควร์0-5551-6911-2 0-5554-0789เลขที่ 4/12-13 ถ.มหาดไทย ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 แผนที่
บจก. กิกกะเฮิร์ทซ คอมสแควร์0-5553-6678-90-5553-668031/8 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110แผนที่

         

 • นครสวรรค์
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก.วัชระคอมพิวเตอร์ เนทเวอร์ค
0-5633-4070-10-5633-4071เลขที่ 1016/18 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000แผนที่

          

 • น่าน
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
รวมมิตรสรรพสินค้า 0-5471-0352 0-5471-0-353เลขที่ 5/13-15 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง
อ.เมืองน่าน 55000 น่าน
แผนที่

        

 • พะเยา
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.โกลด์ พีซี0-5441-12210-5441-02021007/20 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง 56000แผนที่

              

 • พิจิตร
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.พี-เพาเวอร์ คอมพิวเตอร์0-5661-6085 /
0-5665-0677-8 
0-5661-6085#1828/17 ถ.ธิตะจารี ต.ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 พิจิตรแผนที่

          

 • พิษณุโลก
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.เอส.เค.โอเอ
เซ็นเตอร์
0-5521-50490-5528-2330145 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000แผนที่
บจก.เดอะแวลลูซิสเตมส์ สาขาพิษณุโลก0-5521-2323-60-5522-5499เลขที่ 117/7 ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง พิษณุโลก 65000แผนที่
บจม.เอส วี โอเอ สาขาพิษณุโลก
0-5530-3576-80-5530-3578เลขที่ 49/64 ถ.ชาญเวชกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000แผนที่
บจก.ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค (ท็อปไฟร์)0-5525-83110-5525-8311เลขที่ 2-015 ชั้น 2 ศูนย์การค้าท็อปไอที ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง พิษณุโลก 65000
-

         

 • ลำปาง
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.เอส เทคนิค
เซ็นเตอร์
0-5436-1071-20-5435-2275375 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100แผนที่

           

 • สุโขทัย
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
ร้านคอมเซ็นเตอร์0-5564-3222 0-5562-3677เลขที่ 119/8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 
แผนที่

       

 • อุตรดิตถ์
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก. อุตรดิตถ์ชัยเจริญ0-5541-4224-70-5541-42231/72-74 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง เชียงใหม่ 53000แผนที่

       

 • อุทัยธานี
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ 056-571-595 /
056-571-185 
056-571-150661/ 69 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี แผนที่

  

 • ลำพูน
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน0-5351-1605 / 0-5351-16780-5353-2875เลขที่ 307/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน-

  

 • สุโขทัย
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
ร้านคอมเซ็นเตอร์0-5564-3222
0-5562-3677เลขที่ 119/8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
-
บจก.อินติเกรท แอดวานซ์ เซ็นเตอร์0-5562-2374-50-5562-2123เลขที่ 144/5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
-

   

 • อุตรดิตถ์
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก.ชัยเจริญคอร์ปอเรชั่น0-5541-4224-70-5541-42231/72-74 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000แผนที่