Máy May

INNOV-IS NV950

INNOV-IS NV950

Máy may và thêu đa năng với các mũi khâu trang trí và mẫu thêu tích hợp

Giá : VNĐ18,000,000

Phụ kiện máy may

Mã vật tưColumn 2Mô tả
F001N
F002NChân vịt cuốn biên (7mm) Thiết bị
F004NChân vịt may dây kéo dấu Thiết bị
F005NChân vịt may chần bằng nhựa Thiết bị
F007NChân Teflon Thiết bị
F012Nchân vịt may nhúng Thiết bị
F013Nchân vịt đính len Thiết bị
F014NChân vịt cuộn biên Thiết bị
F016NDụng cụ đo khoảng cách (may chần) Thiết bị
F017NChân vịt may giấu mũi Thiết bị
F019Nchân vịt đính len (5 lỗ) Thiết bị
F020Nchân vịt đính len (7 lỗ) Thiết bị
F021Nchân vịt viền trang trí Thiết bị
F023NChân vịt may đắp trong suốt (lọai dành cho con suốt ngang) Thiết bị
F025Nchân vịt chạy viền nổi Thiết bị
F028NChân vịt đính cườm Thiết bị
F029NChân vịt cuốn biên tròn Thiết bị
F033NChân vịt may chần cỡ 7mm Thiết bị
F036NChân vịt may dây kéo Thiết bị
F039NChân vịt cuốn biên tròn (7mm) Thieát bò
F042NChân vịt may mũi thẳng (7mm) Thieát bò
F053Chaân vịt may zic zaéc thấp Thieát bò
F054Chân vịt vắt sổ (kèm cắt gọn vải) Thieát bò
F056Chân vịt ráp cạnh Thieát bò
F057Chân vịt viền mép 1/4'' (có thước) Thieát bò
F058Chân vịt viền gân (7 rãnh) Thieát bò
F060chân vịt may mở (bằng kim loại) Thieát bò
F061Chân vịt mở may chần Thieát bò
F062Chân vịt mở may chần Thieát bò
F063Chân vịt may mũi dọc Thieát bò
CIRC1Chân vịt may đường tròn Thieát bò
BLEC1Mẫu chữ cáiThẻ
BLEC14Mẫu hoaThẻ
BLEC21Mẫu trang trí Thẻ
BLEC22Mẫu may chần Thẻ
BLEC23Mẫu thêu trắng Thẻ
BLEC28Mẫu họa tiết Giáng Sinh Thẻ
BLEC29Mẫu ren Thẻ
BLEC30Động vật Thẻ
BLEC31Mẫu hoa to Thẻ
BLEC36Trái cây và rau củ Thẻ
BLEC41Bảng chữ cái Renaissane Thẻ
BLEC42Nông trại Thẻ
BLEC43Chiến thắng Thẻ
BLEC44Mẫu ren Thẻ
BLEC45Mẫu trang trí Thẻ
BLEC48Người Úc Thẻ
BLEC50Thần tiên, cây cỏ Thẻ
BLEC52Bộ sưu tập gấu Thẻ
BLEC56Người Châu Á Thẻ
BLECBC4Trống (4M)Card
BLEC58Mẫu may chần mớiCard
BLEC64Mẹ/BàCard
BLEC65Trang trí với màu đỏCard
BLEC66Đa phong cáchCard
BLEC67Trang trí (chủ đề tháng 12)Card
BLEC68Bộ sưu tập mẫu thêu chữ thập 1Card
BLEC70Bộ sưu tập mẫu thêu chữ thập 2Card
BLEC73Phong cách NhậtCard
BLEC74Dán rờiCard
BLEC75Maãu Ren Card
BLEC76Hoa vaên côõ lôùn Card
BLEC77Leã hoäi Card
BLEC78Vieàn ren keát hôïp Card
BLEC80Thieát keá vaûi denim Card
BLEC81Mẫu chữ caùi caùch ñieäu Card
BLEC1D 8MbMẫu Disney Thẻ
BLEC4D 8MbNhân vật Disney Thẻ
BLEC5D 8MbGaáu Pooh Card
BLEC6D 4MbMaãu Disney ñöôïc öa chuoäng Card
BLEC7D 8MbCoâng chuùa Disney Card
BLEC8D 4MbKyø nghæ cuûa chuoät Mickey Card
BLEC9D 4MbMaãu chuoâng Card
BLEC11D 8MbPhép thuậtThẻ
BLEC12D 4MbNụ hôn và những cái ôm Thẻ
BLEC16D 4MbBộ sưu tập hình thêu Disney Thẻ
BLEC17D 4MbCông chúa Bạch TuyếtThẻ
BLEC18D 4MbGấu Pooh và những người bạnThẻ
BLEC19D 8MbGấu Pooh Thẻ
BLEC21D 4MbChuột Mickey Thẻ
BLEC24DR 8MbXe hơi Thẻ
EBT-CENSuốt chỉ thêuChủ đề
EBT-PESuốt chỉ thêu Chủ đề
EBT-CEBNChỉ suốt màu đen Chủ đề
ETS-12NBộ chỉ thêu 12 màu Chủ đề
ETS-22NBộ chỉ thêu 22 màu Chủ đề
CYT-21Bộ chỉ thường 21 màu Chủ đề
CYT-40Bộ chỉ thường 40 màu Chủ đề
Tải Giới thiệu sản phẩm (PDF) Tải Giới thiệu sản phẩm (PDF)

Danh mục hiện tại

So sánh