Máy Quét

ADS-2400N

New ADS-2400N

Máy quét tài liệu kết nối mạng dành cho nhóm làm việc vừa và lớn

Phụ kiện máy in (Mua riêng)

Mã vật tưMô tảLoại
CS-A3001Carrier Sheet (500 times)Accessories (requires separate purchase)
CS-CA001Carrier Sheet for Plastic Card (500 times)Accessories (requires separate purchase)

Danh mục hiện tại

So sánh